OTVORENO PISMO GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA BENJAMINI KARIĆ

 

Uvažena gradonačelnice Karić,

kao kćerka žrtava zločina na Kazanima i kao aktivni građani/ke Sarajeva, osjećali smo potrebu da Vam se javimo u vezi Poziva za izradu idejnog rješenja za podizanje spomenika na lokaciji Kazani, koji je objavljen 7. maja 2021. godine na internet stranici Grada Sarajeva.

Sarajevo kao glavni grad i grad koji baštini antifašističku tradiciju, multikulturalizam i toleranciju  treba da postane grad uzor u Bosni i Hercegovini, u svemu pa i u kulturi sjećanja na nevine žrtve zločina. Vjerujemo da Sarajevo to može samo kada se iskreno suoči sa svim zločinima u kojima su stradali nevini ljudi. Šetajući gradom svjedočimo brojnim spomen-pločama i spomenicima koji služe kao opomena budućim generacijama sa porukom da se nikada ne ponove takvi zločini.

Ono što nas boli jeste činjenica da imena žrtava zločina na Kazanima nećemo vidjeti na tim spomen-pločama i spomenicima u gradu. Iako su žrtve, građani i građanke Sarajeva, odvedeni iz svojih stanova i kuća, njihovo stradanje do danas nije obilježeno.

Zar nije ljudski da se i njih sjetimo na dostojanstven način?

Od samog zločina pa do danas, Kazani su ostali tamni oblak iznad Sarajeva, koji je vidljiv samo porodicama žrtava. Nažalost, mnogi građani i građanke, a posebno mlađe generacije uopće ne primjećuju taj crni oblak, niti su čuli za zločine na Kazanima što doprinosi kulturi poricanja i mržnje.

Iako podržavamo obilježavanje jame na Kazanima kao masovne grobnice, što je cilj Javnog poziva na koji reagujemo, ovdje bismo voljeli ukazati na činjenicu da se radi o nepristupačnoj lokaciji koju je gotovo nemoguće urediti na način da ona bude pristupačna starijim građanima, prvenstveno porodicama žrtava. Stoga smatramo da je to samo djelimično rješenje, a ne dostojanstveno sjećanje i spomenik na nevine žrtve.

Takav pristup samo marginalizira žrtve, što je bio cilj zločinaca, a što ne smije biti cilj Grada Sarajeva. Tako se žrtve osuđuju na zaborav, a njihovo stradanje neće postati opomena generacijama koje trebaju da se suprotstave mržnji i diskriminaciji u budućnosti.

Iskreno se nadam da ćete kao gradonačelnica sa dosta empatije pristupiti ovom problemu i založiti se da se porodicama omogući pristupačno i dostojanstveno obilježje sa popisanim imenima žrtava u urbanom dijelu grada.

Vjerovatno ste upoznati i sa Inicijativom roditelja ubijene djece u Prijedoru koje od Gradskih vlasti u Prijedoru zahtijevaju izgradnju spomenika u centralnom dijelu grada, a ne na lokacijama masovnih grobnica gdje su pronađena tijela ubijene djece. Gradske vlasti Prijedora su ove godine roditeljima odobrile izgradnju spomen-obilježja baš u centralnom dijelu grada, na vidljivom i pristupačnom mjestu.

Kada Grad Prijedor može, šta je to što spriječava Grad Sarajevo?

Naš cilj je da razgovaramo o spomeniku za žrtve zločina na Kazanima. Kao Inicijativa okupljamo aktivne građane/ke Sarajeva, porodice žrtava, intelektualce, umjetnike koji žive i stvaraju u Sarajevu, nevladine organizacije i građanske inicijative posvećene jednakom tretiranju nevinih žrtava. Želimo se suprotstaviti politikama podjela, mržnje i diskriminacije pomoću kulture sjećanja koja je vidljiva, koja će nas podsjećati, podučavati, opominjati i uvezivati pomoću empatije i suosjećanja.

Molimo Vas da nas primite na sastanak kako bismo Vam prezentovali dalje korake koje planiramo poduzeti u saradnji sa Vama i gradskim vlastima. Predlažemo da sastanak organizujemo do 22.06.2021. godine.

 

S poštovanjem,

Slobodanka Macanović

 

Dostojanstveno sjećanje na žrtve ubijene na Kazanima i stavove u ovom dopisu podržali su:  

Osobe:

Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece u Prijedoru

Edvin Kanka Ćudić, aktivista za ljudska prava

Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava

Adis Hukanović, psiholog, aktivista za prava porodica nestalih osoba

Branko Ćulibrk, aktivista za ljudska prava

Zlatica Gruhonjić, aktivistkinja za ljudska prava

Vildana Selimbegović, novinarka

Edina Kamenica, novinarka

Mladen Obrenović, novinar

Edin Omerčić, historičar

Alban Ukaj, glumac

Tanja Topić, politička analitičarka

Dženan Skelić, psiholog

Damir Imamović, muzičar

 

Organizacije:

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK)

Mreža za izgradnju mira

ForumZFD BiH

Centar za mlade Kvart

Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP)