Predstavljen projekat: Dokumentovanje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH

 

Udruženja TPOS i CDTP su 25. februara 2014. godine u Sarajevu organizovala javno predstavljanje projekta Dokumentovanje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH. Konferenciji za štampu je prisustvovalo više od 20 novinara, štampanih i elektronskih medija.  

Na prezentaciji su govorili prof.dr. Zdravko Grebo o značaju dokumentovanja činjenica o logorima u kontekstu utvrđivanja činjenica o tome šta se dogodilo u prošlosti; Elmina Kulašić, direktorica udruženja TPOS o konceptu projekta, a članovi istraživačkog tima, Hikmet Karčić, koordinator projekta, Zlatica Gruhonjić, predsjednica CDTP-a i Nataša Milić, istraživačica, su prikazali pet profila logora i zatočeničkih centara u BiH, u kojima su držani civili i u manjem broju ratni zarobljenici.

Zlatica Gruhonjić,  predsjednica CDTP-a

Zlatica Gruhonjić, predsjednica CDTP-a

Projekat provode TPOS u BiH i CDTP u saradnji sa udruženjima bivših logoraša. Cilj je da se sačini pregled svih logora i zatočeničkih centara, kojih je, prema navodima udruženja bošnjačkih, srpskih i hrvatskih zatočenika, bilo najmanje 1.200 tokom trajanja rata u BiH. Projekat se realizuje provođenejm terenskog istraživanja, uzimanjem izjava od bivših logoraša i zatočenika, korišćenjem sudski utvrđenih činjenica, izvještaja domaćih i međunarodnih organizacija  za ljudska prava sa suđenja, medijskih izvještaja i tematskih publikacija.

Prema projektu, do kraja 2014. godine biće dokumentovano i dato na uvid javnosti, 150 profila logora zatočeničkih mjesta, koji su bazirani na podacima i činjenicama o osnivanju, upravi i osoblju, broju zatočenika, zlostavljanju, ubistvima i nestancima, kao i na zvaničnim informacijama o osuđenima za ratne zločine koji su počinjeni u logorima.

Hikmet Karčić, koordinator projekta

Hikmet Karčić, koordinator projekta

Istraživački tim TPOS-a i CDTP-a je novinarima predstavio 15 logora i mjesta zatočenja: KP dom Butmir, Dretelj 92, Dretelj 93, Muzička škola u Zenici, KP Dom u Foči, Vojno u Mostaru, Škola i Kovačnica u Mehurićima, Čelebići, Muzej revolucije u Jablanici, Policijska stanica u Livnu, VIZ u Ljubuškom, Silos u Kaćunima, Strolit u Odžaku, Kasarna 27. juli u Bihaću i Stadion i salon namještaja u Bugojnu.

Prilozi o prezentaciji projekta su objavljeni u sljedećim medijima: Federalna TV, Face TV, USK TV, Dnevni avaz, Novo vrijeme, Radio BIR, Radio Sarajevo, Justice Report,Vijesti.ba, Klix.ba, 24satainfo, Novinska agencija AA, Oslobođenje, Source.ba, Radio HB Mostar, Index i Autonomija.

Elmina Kulašić, Prof. Zdravko Grebo, Hikmet Karčić, Nataša Milić i Zlatica Gruhonjić.

Elmina Kulašić, Prof. Zdravko Grebo, Hikmet Karčić, Nataša Milić i Zlatica Gruhonjić.