Коалиција за РЕКОМ подржала Измјене Статута РЕКОМ

 

Коалиција за РЕКОМ је на VII скупштини, одржаној 14. новембра 2014. године у Београду, подржала Измјене Статута РЕКОМ које су сачинили изасланици предсједника Црне Горе, Србије, Хрватске и Косова, бошњачког и хрватског члана Предсједништва БиХ1 за оснивање РЕКОМ, у свакој земљи појединачно. Коалиција је пажљиво прегледала измјене и оцијенила да је „суштина приједлога Статута очувана, да укидање репресивних овлаштења Комисије отклања сумње да РЕКОМ преузима надлежност судских органа и да је процедура кандидовања и избора селекционих одбора и чланова Комисије значајно поједностављена“. Коалиција за РЕКОМ је поздравила измјене у финансирању Комисије, којима је предвиђено да се РЕКОМ финансира домаћим и страним донацијама, те средствима међународних организација, а не из доприноса држава, како је предлагала Коалиција. Коалиција посебно поздравља став изасланика да међу циљевима Комисије буде „унапређење образовних програма у складу са чињеницама које установи Комисија“. Између осталог, Коалиција истиче да је међу изасланицима и предсједницима/члановима Предсједништва постигнута потпуна сагласност о томе да Комисија треба да утврди чињенице о ратним злочинима и другим кршењима људских права, извршеним у периоду од 1. јануара 1991. до краја децембра 2001. године. О „истраживању политичких и друштвених околности које су одлучујуће допринијеле избијању ратова, као и чињењу ратних злочина и других кршења људских права“ има мишљења да је кључно да РЕКОМ истражи узроке рата, али и мишљења да је истраживање узрока рата могуће предузети након утврђивања чињеница о ратним злочинима, што је у потпуном складу са приједлозима Коалиције за РЕКОМ. , а у вези са задатком да испитају уставне и правне могућности

Коалиција очекује од предсједника/чланова Предсједништа БиХ да најкасније крајем јануара 2015. године информишу јавност и националне парламенте о својим одлукама да заједнички подрже оснивање РЕКОМ-а. Тиме би пост-југословенске земље, први пут у историји пост-конфликтних друштава, самостално, без условљавања и притиска међународне заједнице, започеле са изградњом регионалног механизма за

__________________
1 Предсједник Македоније Гјорге Иванов је обавијестио Коалицију за РЕКОМ да ћe подржати одлуку о оснивању РЕКОМ-а, ако међу предсједницима/члановима Предсједништва БиХ постоји консензус.