РЕКОМ конкурс за подршку пројеката ОЦД

 

Центар за грађанско образовање (ЦГО), у име пројектних партнера, у оквиру пројекта Активизам цивилног сектора за помирење у региону бивше Југославије – подршка РЕКОМ-у, објављује

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
У ЦРНОЈ ГОРИ, СРБИЈИ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, МАКЕДОНИЈИ, КОСОВУ, СЛОВЕНИЈИ И ХРВАТСКОЈ

Можете предати своје приједлоге пројеката, који треба да допринесу јачању перспектива за помирење у региону кроз утврђивање чињеница о ратним злочинима, укључивање цивилног друштва и шире јавности у напоре усмјерене ка помирењу и памћењу, као и подршци Иницијативи за РЕКОМ. Ваше приједлоге морате доставити на енглеском или локалном језику, до 1. марта 2019, а о резултатима конкурса ћете бити обавијештени оквирно до 15. марта 2019. Након објављивања резултата слиједи потписивање уговора. Пројектне активности морају бити завршене до 1. октобра 2019.

За пријаву на конкурс, потребно је испунити пријавни формулар и формулар за буџет. Прије попуњавања ових формулара, прочитајте детаљне инструкције – водич.

РЕКОМ конкурс за подршку пројеката ОЦД

Пријаве (попуњен пријавни и формулар за буџет), заједно са потребном пратећом документацијом за Конкурс, треба послати на адресу: recom.call@cgo-cce.org, са предметом ‘Приједлог пројекта у оквиру позива Активизам цивилног сектора за помирење у региону бивше Југославије – подршка РЕКОМ-у EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi’. У случају недоумица, додатне информације можете добити слањем питања на recom.call@cgo-cce.org, најкасније до 20. фебруара 2019.

Укупни буџет који је опредијељен за подршку пројектима је 100 000 EUR, при чему је минимални износ по одобреном пројекту 3 000 EUR, а максимални 4 000 EUR.

Пројекат Активизам цивилног сектора за помирење у региону бивше Југославије – подршка РЕКОМ-у’ спроводи Фонд за хуманитарно право из Србије, Центар за грађанско образовање (ЦГО) из Црне Горе, ДОЦУМЕНТА – Центар за суочавање са прошлошћу и Иницијатива младих за људска права из Хрватске, Иницијатива младих за људскра права из Србије, Фонд за хуманитарно право са Косова, Центар за демократију и транзициону правду из Босне и Херцеговине, Удружење Транзицијска правда, одговорност и сјећање у Босни и Херцеговини и Центар за истраживања и креирање политика из Македоније.

Коалиција за РЕКОМ залаже се за оснивање РЕКОМ-а – Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских правапочињених на простору бивше Југославије од 1. јануара 1991. године до 31. децембра 2001. године.

Пројекат Активизам цивилног сектора за помирење у региону бивше Југославије – подршка РЕКОМ-уподржава Европска Унија.