XIII FORUM ZA TRANZICIONU PRAVDU U POSTJUGOSLAVENSKIM ZEMLJAMA

 

REKOM mreža pomirenja, uz pomoć Fonda za humanitarno pravo, organizuje XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslavenskim zemljama 21. i 22. decembra, putem Kudo platforme. U tri panela će se diskutovati o stanju tranzicione pravde, politikama sjećanja i komemoracijama, kao i o pitanju nestalih u postjugoslavenskim društvima.

Prvog dana Foruma, 21. decembra, biće održana dva panela.

U okviru prvog panela pod nazivom „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”, panelistkinje i panelisti će ponuditi uvid u trenutan status procesa tranzicione pravde u zemljama regiona i krizu tranzicione pravde s kojom se suočavaju postjugoslavenska društva.

Panel „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”  možete pratiti na sljedećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110219261330

 

Tema drugog panela „Politike sjećanja i komemoracije žrtava“ je memorijalizacija. Izlaganja na ovom panelu će se baviti analizom zvaničnih politika sjećanja i obilježavanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, s posebnim fokusom na komemoracije žrtava i njihovu instrumentalizaciju.

Panel „Politike sjećanja i komemoracije žrtava“ možete pratiti na sljedećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110213546651 

 

Drugog dana Foruma, 22. decembra, biće održan panel posvećen nestalima. Na panelu „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ će se razgovarati o nestalima na prostoru bivše Jugoslavije i o pitanju sjećanja na one čiji posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

Panel „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ možete pratiti na sljedećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110218285756

U prilogu je dnevni red foruma i panela.