RATNI ZLOČINI U BRČKOM

 

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeća javnost na ratne zločine počinjene u Brčkom tokom rata protiv Bosne i Hercegovine.

Padom Savskog mosta posljednjeg dana aprila 1992. započela je srpska okupacija Brčkog. U narednim danima, počevši od 2. maja civili bošnjačke i hrvatske etničke pripadnosti su odvođeni u logore. Najpoznatija mučilišta grada na Savi postali su Luka i fiskulturna dvorana Partizan. Brčaci su zatvarani i ubijani, između ostalog, i u Hadži Pašinoj džamiji, bolnici, ali i u zgradi Policijske stanice. Za ratne zločine u Brčkom, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) presudio je Goranu Jelisiću na 40 godina, te Ranku Češiću na 18 godina zatvora.

UDIK je 25. maja 2023. uputio inicijativu Skupštini Brčko distrikta BiH za postavljenje spomen-ploče na ulazu u Zanatski centar u Brčkom. Na toj lokaciji Goran Jelisić je likvidirao nesrpske civile. Dana 7. maja 1992. beogradski fotoreporter Bojan Stojanović je na tom mjestu dokumentovao egzekuciju Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića. Fotografije su postale dokaz ratnih zločina u bosanskoj Posavini. No, iako se radi o prepoznatljivim slikama i lokaciji u strogom centru grada, odgovor Skupštine Brčko distrikta još uvijek nismo zaprimili.

Takođe, UDIK je 15. marta 2024. istu inicijativu uputio gradonačelniku Brčko distikta BiH, predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH, te na pet komisija Skupštine Brčko distrikta BiH. Kao i sa prethodnim dopisom, i na ove se još uvijek iščekuju odgovori.

Dana 7. maja 2024. u 14:00 sati, UDIK će sa porodicama ubijenih civila Muzurović i Kršo obići mjesto zločina. Tim činom će nakon 32 godine srodnicima prvi put biti omogućeno da na mjestu egzekucije njihovih najmilijih polože cvijeće i zajedno ih se sjete, te da od vlasti Brčko distrikta BiH zatraže podizanje spomen-ploče.

Još jednom pozivamo vlasti Brčko distrikta BiH da postave spomen-ploču na zid Zanatskog centra. Da trajno obilježe mjesto ubistva svojih sugrađana. Kao nauk budućim generacijama, da se takvi zločini više nikada i nigdje ne ponove.