Akcija: Podržavam REKOM, Banja Luka, 21.9.2013.

 
Podržavam Rekom

Podržavam Rekom

U sklopu nastavka promocije Inicijative za REKOM i širenja javne podrške REKOM-u, u Banjoj Luci je u organizaciji Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) održana 21.9.2013. akcija Podržavam REKOM.

Zaposlenici CDTP-a, zajedno sa sedam volontera, studenata i srednjoškolaca iz tri nevladine organizacije: Zdravo da ste, Omladinski komunikativni centar i Perpetuum mobile, su tokom akcije upoznali građane sa inicijativom za REKOM i informisali ih o imenovanju izaslanika za REKOM, skrenuvši im posebnu pažnju na činjenicu da član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović još nije imenovao svog izaslanika u REKOM.

Akcija je provedena povodom Međunarodnog dana mira. Tokom akcije je prikupljeno 272 potpisa podrške građana.

Volonteri su veoma dobro uradili svoj posao, a i sami su svojim potpisom dali podršku REKOM-u. Tog dana, na Trgu Krajine je bilo dosta dešavanja: svirao je Simfonijski orkestar Muzičke škole iz Zenice, između ostalog i Odu radosti, aktivisti Komisije za popis stanovništva su dijelili informativne letke o popisu, aktivisti Crvenog krsta su prodavali markice, a tu je bila i neka auto-kuća, koja je reklamirala automobile. I ova dešavanja su doprinijela tome da se ljudi zaustave i da saslušaju nas i naše volontere.

Reakcije građanstva na akciju su uglavnom bile pozitivne. Mnogi građani su rekli da veoma podržavaju inicijativu za REKOM i da misle da je jedna ovakva komisija neophodna, mnogi su smatrali da i član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović treba da imenuje svog izaslanika. Bilo je i nekoliko slučajeva davanja, pa povlačenja potpisa, a bilo je i negativnih komentara o REKOM-u.

Tokom akcije je podijeljeno oko 300 leafleta „Podržavam REKOM“, uključujući i nekoliko na engleskom jeziku, 40 narukvica, oko 60 primjeraka !Glasa Inicijative za REKOM i nekoliko Izvještaja o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama, 2010-2011.

 

Prilog

  • Letak Podržavam REKOM.pdf

    Letak Podržavam REKOM.pdf

  • Izveštaj o akcijama.doc

    Izveštaj o akcijama.doc

Press

O događaju je izvijestila etrafika (http://etrafika.net/vijesti/bih/20575-medunarodni-dan-mira-obiljezen-u-banjaluci), a vijest je preuzela i banjaluka.com (http://www.banjaluka.com/banjaluka/vijesti/drustvo/).