О нама

 

Удружење Центар за демократију и транзициону правду (ЦДТП)

Удружење Центар за демократију и транзициону правду (ЦДТП) дјелује као невладина и непрофитна организација, која промовише и подржава процес транзиционе правде, успостављања владавине права и изградње демократског друштва у Босни и Херцеговини.

Процес транзиционе правде подразумијева подршку пост-југословенским и другим пост-конфликтним друштвима да успоставе владавину права и прихвате насљеђе масовног кршења људских права да би се задовољила правда и онемогућило понављање.

Транзициона правда је процес карактеристичан за друштво које тежи ка властитој демократизацији, а концепт транзиционе правде садржи механизме за транзицију од постконфликтног ка демократском друштву које се одговорно односи према прошлости.

Центар за демократију и транзициону правду (ЦДТП) је формално регистрован у јулу 2011. године, мада су његови активисти почели да дјелују већ током 2010. године и то у оквиру пројеката Фонда за хуманитарно право из Београда и Коалиције за оснивање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права на подручју некадашње СФРЈ (РЕКОМ).

Активисти ЦДТП-а су организовали и провели изузетно успјешну кампању прикупљања потписа подршке оснивању РЕКОМ-а, током које је више од 46 000 грађана Бање Луке дало свој потпис подршке оснивању Регионалне комисије.

Удружење је активни члан Коалиције за РЕКОМ, највећег регионалног скупа организација цивилног друштва, чији је циљ промовисање успостављања Регионалне комисије (РЕКОМ). ЦДТП је посвећен истраживању и прикупљању чињеница и информација о ратним злочинима и свим облицима кршења људских права, без обзира на етничку, друштвену или вјерску припадност жртава.

Основни циљ ЦДТП-а је да допринесе прогресу транзиционе правде и да покаже њен значај у демократизацији друштва и остваривању људских права у Босни и Херцеговини.

Током 2011. и 2012. године ЦДТП је провео истраживање у Републици Српској за потребе израде Извјештаја о транзиционој правди у пост-југословенским земљама, Извјештаја за 2010. и 2011. годину који је објављен у марту 2013. Од маја 2013. ЦДТП је укључен у реализацију пројекта Мапирање мјеста заточења у БиХ, 1992-1995, у сарадњи са партнерском прганизацијом Транзициона правда, одговорност и сјећање у БиХ (ТПОС у БиХ) из Сарајева.

Пројекат се реализује захваљујући подршци донатора Цивил Ригхтс Дефендерс.