Nedopustivo postupanje BIA prema aktivistima regionalnog pomirenja

 
Adriatik KelmendiBIAREKOM

REKOM mreža pomirenja poziva Bezbednosno-informativnu agenciju Republike Srbije (BIA) da prestane sa poslovima i delima koji ugrožavaju slobodu političkog izražavanja, slobodu kretanja i aktivizam na polju regionalnog suočavanja sa prošlošću i pomirenja.

Više godina uzastopno, na aerodromu ili po dolasku u Beograd, inspektori BIA obavljaju informativni razgovor sa novinarom Adriatikom Kelmendijem, javnim zagovaračem regionalnog pomirenja, direktorom televizije Klan Kosova sa sedištem u Prištini, ispitujući ga o razlozima dolaska i političkim stavovima. Poslednji put, BIA ga je ispitivala na aerodromu „Nikola Tesla“, po dolasku, 17.12.2021. i prilikom odlaska 19.12.2021. godine, nakon njegovog učešća na  XIV Forumu za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, koji je održan u Beogradu.

Ovakvim postupanjem, BIA potvrđuje da je reč o potpuno izopačenoj, poluprivatnoj instituciji, koja nastavlja da se prema građanima Kosova odnosi sa sumnjama i nipodaštavanjem elementaranog ljudskog dostojanstva, kao osamdesetih i devedesetih godina.

U cilju sprečavanja daljeg nezakonitog postupanja BIA, o ovome ćemo obavestiti lidere dijaloga Beograd – Priština pod pokroviteljstvom EU, EP, Izvestioca UN za istinu, pravdu, reparacije i neponavljanje, Komesara za ljudska prava Saveta Evrope i Specijalnog izaslanika Stejt Departmenta za dijalog  Srbija – Kosovo.

Za REKOM mrežu pomirenja,

Nataša Kandić