Poziv na prezentaciju publikacije: „Logori i druga mjesta zatočenja za vrijeme rata u BiH 1992-1996. godine“

 

Pozivamo Vas na prezentaciju prve knjige o logorima i drugim zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini od početka 1992. do aprila 1996. godine, koja se temelji na sudskim presudama i istraživanju koje su sproveli Udurženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu u okviru projekta REKOM mreža pomirenja.

U ovoj knjizi prikazana su 322 zatočenička objekta i mjesta u 15 opština, u kojima je bilo zatočeno najmanje 15.000 muškaraca, žena, djece, starijih osoba, bolesnih i ranjenih. Među izvorima su 127 presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Suda BiH i drugih sudova u BiH, Višeg suda u Beogradu, suda u Njemačkoj i Švedskoj, izjave 524 svjedoka, 99 publikacija, više desetina izvještaja međunarodnih i regionalnih organizacija za ljudska prava, 78 medijskih izvještaja i video zapisa.

Na prezentaciji će govoriti:

Dragan Markovina, historičar, publicista;

Mirza Buljubašić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu;

Zlatica Gruhonjić, Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu i

Kemija Hodžić, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini.

Prezentacija će biti održana 31. augusta 2022.godine u 11:30 sati, u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, na adresi Sime Milutinovića Sarajlije 7.

Publikacija je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije, Nacionalne zadužbine za demokratiju, “Rockefeller Brothers Funda” i “Civil Right Defendersa”. Njen sadržaj isključiva je odgovornost udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu i ne odražava nužno stavove Evropske unije, Nacionalne zadužbine za demokratiju, “Rockefeller Brothers Funda” i “Civil Right Defendersa”.